FORUM MIASTECZEK POLSKICH

10-11.06.2021 r. | Warszawa

 

Dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej
oraz biznesu / 3 sesje plenarne / 12 paneli / Ponad 50 ekspertów, prelegentów
i uczestników debat, w tym ekspertów biznesowych i samorządowych, a także ministrów i posłów / Ponad 20 partnerów biznesowych / Gala Miasteczek Polskich

 

O Forum

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na pierwsze w historii wydarzenie poświęcone problematyce wspólnoty samorządowej małych i średnich miast.

Forum Miasteczek Polskich zaplanowaliśmy jako dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz biznesu z myślą o wsparciu mniejszych miejscowości w optymalnym rozwoju oraz zachowaniu ich funkcji społeczno–gospodarczych.

W ramach Forum przewidujemy trzy sesje plenarne i dwanaście paneli, w których aktywny udział weźmie ponad 50 ekspertów, prelegentów i uczestników debat. Ponadto spodziewamy się około dwustu gości – przedstawicieli samorządów i ponad dwudziestu partnerów biznesowych. Ukoronowaniem pierwszego dnia Forum będzie Gala Miasteczek Polskich.

Forum Miasteczek Polskich do tej pory patronatem objęli: pan Michał Cieślak, minister ds. samorządu, Instytut Jagielloński, Serwis Administracyjno-Samorządowy oraz TVP3 Warszawa. O patronaty wystąpiliśmy ponadto do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Instytutu Sobieskiego oraz pana Marka Zagórskiego, sekretarza stanu, pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa.

Miast poniżej 25 tys. mieszkańców mamy w Polsce 763. Żyje w nich ponad 5,9 mln ludzi. Jeśli do tej liczby dodać ludność terenów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich, to daje nam populację ponad 10 mln. Uważamy, że jest to ważna i liczna Wspólnota, która wymaga oddzielnych koncepcji i polityk rozwojowych. Między innymi ich wypracowaniu i przedyskutowaniu będzie służyć Forum Miasteczek Polskich.

Organizatorami wydarzenia są Unia Miasteczek Polskich – członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – oraz ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o.

Do zobaczenia podczas Forum Miasteczek Polskich.

Janusz Buzek

Janusz Buzek, MBA

Prezes Zarządu ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o.
Członek wspierający Unii Miasteczek Polskich

Grzegorz Cichy

Prezes Unii Miasteczek Polskich
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice

Organizatorzy

Partner organizacyjny

Patronat medialny

TVP3 Rzeszów
TVP3 Poznań

Patronat honorowy

Michał Cieślak

Michał Cieślak

Minister ds. Samorządu Terytorialnego

Patronat merytoryczny

Michał Cieślak

Patronat

Michał Cieślak

O patronaty wystąpiliśmy ponadto do:

Michał Cieślak
Michał Cieślak
Michał Cieślak
Michał Cieślak

Marek Zagórski

sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa

Agenda *

* Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę programu Forum

10 czerwca 2021 r.

Dzień 1

Rejestracja uczestników
i rozmowy przy kawie i herbacie

9:30 -11:00

SALA PLENARNA
11:00 – 11:15

Otwarcie Forum. Powitanie Uczestników. Wystąpienie organizatora.

11:15 – 11:40

Wystąpienie gościa specjalnego.

11:40 – 12:25

Sesja inauguracyjna. Małe miasta w nowej perspektywie budżetowej UE na lata 2021 – 2027. Efektywność wykorzystania środków unijnych.

12:25 – 12:45

Przerwa kawowa

Sala plenarna
Sala A
Sala B
12:45 – 14:00
Sala plenarna

PANEL. Rządowy Pakiet dla małych miast – wystąpienie przedstawiciela rządu.

Sala A
PANEL. Demografia małych miast. Jak radzić sobie z depopulacją, starzeniem się mieszkańców i odpływem młodych ludzi? Wsparcie mieszkalnictwa gminnego ze środkówbudżetu państwa.
Sala B
STUDIA PRZYPADKÓW. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – realia, dobre praktyki i wyzwania.
14:00 – 14:45

Przerwa obiadowa

14:45 – 16:00
Sala plenarna

PANEL. Zarządzanie budżetem małych miast. Struktura dochodów. Dług. Inwestycje. Sposoby na zwiększanie dochodów budżetowych.

Sala A

STUDIA PRZYPADKÓW. Zarządzanie szkolnictwem w aspekcie finansów miast. Skuteczne sposoby ograniczania kosztów oświaty w JST. Nowoczesne narzędzia dydaktyczne i organizacyjne.

Sala B

PANEL PRZEWODNICZĄCYCHRAD. Pozycja ustrojowaprzewodniczącego rady.Wybrane problemy prawnew zakresie funkcjonowaniaorganu stanowiącego jednostkisamorządu terytorialnego.Jak podjąć dobrą uchwałę?

16:00 – 16:20

Przerwa kawowa

16:20 – 16:45

Sesja podsumowująca pierwszy dzień Forum Miasteczek Polskich.Rządowy Pakiet dla małych miast – wystąpienie przedstawiciela rządu.

Gala Miasteczek Polskich

19:15 – 23:00

11 czerwca 2021 r.

Dzień 2

SALA PLENARNA
8:45 – 9:15

Rozmowy przy kawie i herbacie

9:15 – 9:30

Wystąpienie organizatora.

9:30 – 10:30

Miasteczka wykorzystujące szanse i przyjaznedla mieszkańców – studia przypadków.

10:30 – 10:50

Przerwa kawowa

Sala plenarna
Sala A
Sala B
10:50 – 12:05
Sala plenarna

PANEL. Rozwój gospodarczy w małych miastach. Struktura przedsiębiorstw. Rynek pracy. Aktywność zawodowa. Instytucje otoczenia biznesu. Programy wsparcia.

Sala A

PANEL. Transport zbiorowy i mobilność. Rozwój kolei i transport autobusowy.

Sala B

PANEL. Środowisko naturalne w aspekcie zmian klimatu. Ciepło miejskie, OZE, termomoderniczacje. Jak pokonać SMOG? Programy rządowe i dobre praktyki liderów światowych.

12:05 – 12:25

Przerwa kawowa

12:25 – 13:40
Sala plenarna

PANEL. Smart growth / slow city/ compact city / green city – ciekawe idee w kontekście realiów miasteczek polskich oraz praktyczne narzędzia techniczne i informatyczne służące zarządzaniu miastem i wyzwalaniu energii społecznej.

Sala A

PANEL. Gospodarka odpadami. Czy może być taniej i efektywniej?

Sala B

PANEL PRZEWODNICZĄCYCH RAD. Sposoby sprawnego prowadzenia obrad: rady, komisji rady, klubu radnych. Narzędzia teleinformatyczne prowadzenia praw organu uchwałodawczego. Jak działać w sytuacjach nietypowych?

13:40 -14:00

Sesja podsumowująca Forum Miasteczek Polskich.

14:00 – 14:45

Obiad

Rejestracja

Rejestracja startuje 1 marca 2021 r.

Kontakt

Sekretariat Forum Miasteczek Polskich
ul. Gazownicza 5 lok. 1
43-300 Bielsko-Biała

tel. + 48 33 355 40 55; + 48 600 26 03 03
kontakt@forummiasteczek.pl
https://forummiasteczek.pl