3. Forum Miasteczek Polskich to:

 • dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz biznesu,
 • 3 sesje plenarne oraz 16 paneli,
 • blisko 100 ekspertów, prelegentów i uczestników debat, w tym ekspertów biznesowych i samorządowych, a także ministrów i posłów,
 • ponad 20 partnerów biznesowych,
 • Gala Miasteczek Polskich.

O Forum

Forum Miasteczek Polskich na trwale wpisuje się w kalendarz konferencji samorządowych.

Ostatnie – 2. Forum Miasteczek Polskich, które odbyło się we wrześniu ubiegłego roku – swoją skalą przebiło frekwencyjny i merytoryczny sukces pierwszej edycji wydarzenia. W merytorycznej konferencji uczestniczyło blisko 450 gości. Samorząd reprezentowało ponad 250 osób – głównie burmistrzów i ich zastępców. Liczba Partnerów biznesowych zwiększyła się o połowę. Na wydarzenie zawitali także Goście zagraniczni. Wzmacnia to w nas przekonanie, że przedsięwzięcie, którego pomysł zrodził się przed kilkoma laty, warto i należy kontynuować.

Kolejne – 3. Forum Miasteczek Polskich – przygotowujemy z myślą o wsparciu mniejszych miejscowości w optymalnym rozwoju oraz zachowaniu ich funkcji społeczno–gospodarczych. Przez dwa dni będą dyskutować i dzielić się najlepszymi praktykami samorządowcy, przedstawiciele administracji państwowej, a także biznesu.

W ramach Forum przewidujemy trzy sesje plenarne i szesnaście paneli, w których aktywny udział weźmie blisko 100 ekspertów, prelegentów i uczestników debat.

Organizatorami wydarzenia są Unia Miasteczek Polskich – członek Komisji Wspólnej Rządu Samorządu Terytorialnego – oraz ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o.

Organizatorzy

Janusz Buzek, MBA

Prezes Zarządu ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o.
Członek wspierający Unii Miasteczek Polskich

Grzegorz Cichy

Prezes Unii Miasteczek Polskich
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowic

Tematyka

 • Czy będzie nas stać na energię? Lokalne bezpieczeństwo energetyczne i samowystarczalność energetyczna.
 • Ciepło miejskie i przeciwdziałanie zjawisku SMOGU – technologie oraz narzędzia finansowania inwestycji.
 • OZE i termomodernizacje.
 • Efektywność energetyczna, planowanie i zarządzanie zużyciem energii, w tym oświetleniem publicznym, sterowanie przez JST urządzeniami poboru energii.
 • Gospodarka odpadami.
 • Zarządzanie szkolnictwem.
 • Szkoła przyszłości.
 • Przemysł 4.0, cyfryzacja urzędu i cyberbezpieczeństwo.
 • Smart City – narzędzia informatyczne służące zarządzaniu miastem i jego infrastrukturą oraz wyzwalaniu energii społecznej.
 • Transport zbiorowy i zintegrowane rozwiązania dla komunikacji
  masowej.
 • Transport indywidualny, e-mobilność, strefy płatnego parkowania.
 • Obowiązki JST w zakresie ochrony sygnalistów.
 • Budżety samorządów w 2024 r. – dostępne fundusze i programy wsparcia oraz poziom planowanych subwencji i dotacji.
 • OZE i termomodernizacje.
 • Efektywność energetyczna, planowanie i zarządzanie zużyciem energii, w tym oświetleniem publicznym, sterowanie przez JST urządzeniami poboru energii.
 • Obowiązki JST w zakresie ochrony sygnalistów.
 • Inflacja, wzrost kosztów energii i płac – jak generować wkład własny na
  inwestycje?
 • Budownictwo mieszkaniowe – komunalne i społeczne.
 • Inwestycje w infrastrukturę i budynki użyteczności publicznej.
 • Sport i rekreacja w gminie.
 • Zdrowie publiczne.
 • Demografia małych i średnich miejscowości. Przeciwdziałanie zjawisku depopulacji.
 • Mała architektura.
 • Zieleń miejska i mała retencja.

Planowana tematyka może podlegać zmianom.

Rada Programowa

Sebastian Skuza

Sebastian Skuza

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Rafał Gawin

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

 

Logotyp Rekord

Mirosław Legutko

Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Magdalena Flis

Dyrektor Kancelarii Marszałka, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Logotyp Rekord

dr Wojciech Jarczewski

Dyrektor, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Artur Warzocha

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, Tauron Polska Energia S.A.

Albert Gryszczuk

Prezes Zarządu, Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE

Logotyp Rekord

Krzysztof Burda

Prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności

prof. dr hab. Przemysław Śleszyński

Zakład Geografii Miast i Ludności, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii, Polska Akademia Nauk

Karol Rabenda

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Program

DZIEŃ PIERWSZY
20 września 2023 r.

9:30 -11:00 | Rejestracja uczestników i rozmowy przy kawie i herbacie

11:00 – 11:15 | Otwarcie Forum. Powitanie Uczestników. Wystąpienie organizatorów.

11:15 – 11:40 | Wystąpienie Gościa specjalnego.

11:40 – 12:20 | Małe i średnie miasta w nowej perspektywie budżetowej UE na lata 2021 – 2027 oraz w programach Krajowego Planu Odbudowy i Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wystąpienia przedstawicieli rządu i Parlamentu.

12:20 – 12:50 | Przerwa na kawę i herbatę

12:50 – 14:05 | Panele tematyczne

14:05 – 14:45 | Przerwa obiadowa

14:45 – 16:00 | Panele tematyczne

16:00 – 16:20 | Przerwa na kawę i herbatę

16:20 – 16:45 | Sesja plenarna

19:00 – 23:00 | Gala Miasteczek Polskich

DZIEŃ DRUGI
21 września 2023 r.

8:30 – 9:00 | Rozmowy przy kawie i herbacie

9:00 – 9:15 | Wystąpienie organizatora.

9:15 -10:15 | Miasteczka wykorzystujące szanse i przyjazne dla mieszkańców – studia przypadków.

10: 15- 10:45 | Przerwa na kawę i herbatę

10:45 – 12:00 | Panele tematyczne

12:00 – 12:20 | Przerwa na kawę i herbatę

12:20 – 13:35 | Panele tematyczne

13:35 -14:00 | Sesja podsumowująca Forum Miasteczek Polskich.

14:00 – 14:40 | Obiad

 

Patronat honorowy

Włodzimierz Tomaszewski

Minister ds. Rozwoju Samorządu

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Patronat środowiskowy

Patronat merytoryczny

Strategiczny partner medialny

Patronat medialny

Partner Złoty

logo sprint
logo sprint
logo sprint
logo sprint

Partner Srebrny

Logotyp Rekord
Logotyp Rekord
Logotyp Rekord
Logotyp Rekord
Logotyp Rekord

Partner Logistyczny

Rejestracja

Przedstawiciele JST

Karta zgłoszenia

Przedstawiciele biznesu

Potrzebujesz bilet wstępu?

Kontakt

Sekretariat Forum Miasteczek Polskich
ul. Gazownicza 5 lok. 1
43-300 Bielsko-Biała

tel. + 48 33 355 40 55; + 48 600 26 03 03
kontakt@forummiasteczek.pl
https://forummiasteczek.pl