II Forum Miasteczek Polskich:

 • dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz biznesu,
 • 3 sesje plenarne oraz 16 paneli,
 • ponad 50 ekspertów, prelegentów i uczestników debat, w tym ekspertów biznesowych
  i samorządowych, a także ministrów i posłów,
 • ponad 20 partnerów biznesowych,
 • Gala Miasteczek Polskich.

O Forum

Zachęceni frekwencyjnym i merytorycznym sukcesem I Forum Miasteczek Polskich, a także bardzo pozytywnymi opiniami samorządowców i partnerów biznesowych, przystępujemy do organizacji kolejnego Forum Miasteczek Polskich, które odbędzie się w dniach 21-22 września 2022 r. w Warszawie.

II Forum Miasteczek Polskich – dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz biznesu – przygotowujemy z myślą o wsparciu mniejszych miejscowości w optymalnym rozwoju oraz zachowaniu ich funkcji społeczno–gospodarczych. W ramach Forum przewidujemy trzy sesje plenarne i szesnaście paneli, w których aktywny udział weźmie ponad 50 ekspertów, prelegentów i uczestników debat.

W I Forum Miasteczek Polskich, zorganizowanym w Novotel Warszawa Centrum, uczestniczyło blisko 300 gości. Samorząd reprezentowało 205 osób – głównie burmistrzów i ich zastępców. 23 Partnerów biznesowych miało okazję wypromować swoje produkty i usługi bezpośrednio wśród decydentów.

Miast poniżej 25 tys. mieszkańców mamy w Polsce 763. Żyje w nich ponad 5,9 mln ludzi. Jeśli do tej liczby dodać ludność terenów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich, to daje nam populację ponad 10 mln. Uważamy, że jest to ważna i liczna Wspólnota, która wymaga oddzielnych koncepcji i polityk rozwojowych. Między innymi ich wypracowaniu i przedyskutowaniu służy Forum Miasteczek Polskich.

Organizatorami wydarzenia są Unia Miasteczek Polskich – członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – oraz ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o.

Organizatorzy

Janusz Buzek, MBA

Prezes Zarządu ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o.
Członek wspierający Unii Miasteczek Polskich

Grzegorz Cichy

Prezes Unii Miasteczek Polskich
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowic

Tematyka

 • Polski Ład a budżety samorządów – co wymaga zmiany?
 • Budżety samorządów w 2023 r. – dostępne fundusze i programy wsparcia oraz poziom planowanych subwencji i dotacji.
 • Sposoby zewnętrznego finansowania wydatków bieżących i majątkowych – kredyt, obligacje i in.
 • Gospodarka odpadami.
 • Zarządzanie szkolnictwem.
 • Szkoła przyszłości.
 • Przemysł 4.0, cyfryzacja urzędu i cyberbezpieczeństwo.
 • Smart City – narzędzia informatyczne służące zarządzaniu miastem i jego infrastrukturą oraz wyzwalaniu energii społecznej.
 • Transport zbiorowy i zintegrowane rozwiązania dla komunikacji
  masowej.
 • Transport indywidualny, e-mobilność, strefy płatnego parkowania.
 • Ciepło miejskie i przeciwdziałanie zjawisku SMOGU – technologie oraz narzędzia finansowania inwestycji.
 • OZE i termomodernizacje.
 • Efektywność energetyczna, planowanie i zarządzanie zużyciem energii, w tym oświetleniem publicznym, sterowanie przez JST urządzeniami poboru energii.
 • Obowiązki JST w zakresie ochrony sygnalistów.
 • Budownictwo mieszkaniowe – komunalne i społeczne.
 • Inwestycje w infrastrukturę i budynki użyteczności publicznej.
 • Sport i rekreacja w gminie.
 • Zdrowie publiczne.
 • Demografia małych i średnich miejscowości. Przeciwdziałanie zjawisku depopulacji.
 • Mała architektura.
 • Zieleń miejska i mała retencja.

Patronat honorowy

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Patronat merytoryczny

Strategiczny partner medialny

Patronat środowiskowy

Oficjalne wydarzenie towarzyszące 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11

Patronat medialny

Partnerzy Strategiczni
Forum Miasteczek Polskich

Partner wydarzenia

Partner Złoty

Logotyp Rekord
logo sprint
logo sprint

Partner Srebrny

Logotyp Rekord
Logotyp Rekord
Logotyp Rekord
Edukacja STEAM, inżynieria dla dzieci, druk 3D - Katalyst Engineering
Logotyp Rekord
Logotyp Rekord
Logotyp Rekord
Logotyp Rekord
Logotyp Rekord

Partner Logistyczny

Logotyp Rekord

Rejestracja

Karta zgłoszenia

Przedstawiciele JST
oraz spółek komunalnych

Karta zgłoszenia

Przedstawiciele biznesu
oraz NGO

Cennik udziału w Forum znajduje się w powyższych kartach zgłoszenia.

Kontakt

Sekretariat Forum Miasteczek Polskich
ul. Gazownicza 5 lok. 1
43-300 Bielsko-Biała

tel. + 48 33 355 40 55; + 48 600 26 03 03
kontakt@forummiasteczek.pl
https://forummiasteczek.pl