FORUM MIASTECZEK POLSKICH

16-17.09.2021 r. | Warszawa

Rzeczowo o wyzwaniach małych i średnich miejscowości.​

 

Tematyka przewodnia:

 • Nowa perspektywa budżetowa UE i Krajowy Plan Odbudowy – na jakie pieniądze mogą liczyć małe i średnie miasta?
 • Spadek dochodów własnych – konieczność zmian systemowych.
 • Gospodarka odpadami – czy może być taniej?
 • Kiedy subwencja oświatowa pokryje wydatki na edukację?
 • Wynagrodzenia w samorządzie – czy mogą być godne i sprawiedliwe?
 • Cyfryzacja, walka ze smogiem, Internet rzeczy i inne nowoczesne technologie w samorządzie – co, jak i za ile?

Forum Miasteczek Polskich to:

 • dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz biznesu,
 • 3 sesje plenarne oraz 12 paneli,
 • ponad 50 ekspertów, prelegentów i uczestników debat, w tym ekspertów biznesowych i samorządowych, a także ministrów i posłów,
 • ponad 20 partnerów biznesowych,
 • Gala Miasteczek Polskich.

 

O Forum

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na pierwsze w historii wydarzenie poświęcone problematyce wspólnoty samorządowej małych i średnich miast.

Forum Miasteczek Polskich zaplanowaliśmy jako dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz biznesu z myślą o wsparciu mniejszych miejscowości w optymalnym rozwoju oraz zachowaniu ich funkcji społeczno–gospodarczych.

W ramach Forum przewidujemy trzy sesje plenarne i dwanaście paneli, w których aktywny udział weźmie ponad 50 ekspertów, prelegentów i uczestników debat. Ponadto spodziewamy się około dwustu gości – przedstawicieli samorządów i ponad dwudziestu partnerów biznesowych. Ukoronowaniem pierwszego dnia Forum będzie Gala Miasteczek Polskich.

Forum Miasteczek Polskich patronatami honorowymi objęli pan Michał Cieślak, minister ds. samorządu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Rolę patronów merytorycznych pełnią Instytut Jagielloński oraz Instytut Sobieskiego. Partnerem medialnym wydarzenia jest Serwis Administracyjno-Samorządowy. Patronat medialny objęli: TVP 3 Lublin, TVP 3 Poznań, TVP 3 Rzeszów oraz TVP3 Warszawa.

Miast poniżej 25 tys. mieszkańców mamy w Polsce 763. Żyje w nich ponad 5,9 mln ludzi. Jeśli do tej liczby dodać ludność terenów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich, to daje nam populację ponad 10 mln. Uważamy, że jest to ważna i liczna Wspólnota, która wymaga oddzielnych koncepcji i polityk rozwojowych. Między innymi ich wypracowaniu i przedyskutowaniu będzie służyć Forum Miasteczek Polskich.

Organizatorami wydarzenia są Unia Miasteczek Polskich – członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – oraz ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o.

Bądź Gościem Forum, dowiedz się, jak lepiej wykorzystać szanse, zgłoś postulaty do strony rządowej.

Do zobaczenia wkrótce.

 

Janusz Buzek

Janusz Buzek, MBA

Prezes Zarządu ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o.
Członek wspierający Unii Miasteczek Polskich

Grzegorz Cichy

Prezes Unii Miasteczek Polskich
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice

Organizatorzy

Strategiczny partner medialny

Patronat medialny

TVP3 Poznań
TVP3 Rzeszów

Patronat honorowy

Michał Cieślak

Michał Cieślak

Minister ds. Samorządu Terytorialnego

Michał Cieślak
Michał Cieślak
Michał Cieślak

Patronat merytoryczny

Michał Cieślak
Michał Cieślak
Michał Cieślak

Partner strategiczny

Michał Cieślak

Partnerzy biznesowi

Michał Cieślak
Logotyp Rekord
Logotyp Operator ARP
Michał Cieślak
Logotyp Rekord
Logotyp Operator ARP
Michał Cieślak
Logotyp Rekord
Logotyp Rekord
e-placowka oprogramowanie dla oświaty

Partner

Michał Cieślak

Agenda *

* Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę programu Forum

16 września 2021 r.

Dzień 1

Rejestracja uczestników
i rozmowy przy kawie i herbacie

9:30 -11:00

SALA PLENARNA
11:00 – 11:15

Otwarcie Forum. Powitanie Uczestników. Wystąpienie organizatora.

11:15 – 11:40

Wystąpienie gościa specjalnego.

11:40 – 12:25

Sesja inauguracyjna. Małe miasta w nowej perspektywie budżetowej UE na lata 2021 – 2027. Efektywność wykorzystania środków unijnych.

12:25 – 12:45

Przerwa kawowa

Sala plenarna
Sala A
Sala B
12:45 – 14:00
Sala plenarna

PANEL. Rządowy Pakiet dla małych miast – wystąpienie przedstawiciela rządu.

Sala A
PANEL. Demografia małych miast. Jak radzić sobie z depopulacją, starzeniem się mieszkańców i odpływem młodych ludzi? Wsparcie mieszkalnictwa gminnego ze środkówbudżetu państwa.
Sala B
STUDIA PRZYPADKÓW. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – realia, dobre praktyki i wyzwania.
14:00 – 14:45

Przerwa obiadowa

14:45 – 16:00
Sala plenarna

PANEL. Zarządzanie budżetem małych miast. Struktura dochodów. Dług. Inwestycje. Sposoby na zwiększanie dochodów budżetowych.

Sala A

STUDIA PRZYPADKÓW. Zarządzanie szkolnictwem w aspekcie finansów miast. Skuteczne sposoby ograniczania kosztów oświaty w JST. Nowoczesne narzędzia dydaktyczne i organizacyjne.

Sala B

PANEL PRZEWODNICZĄCYCHRAD. Pozycja ustrojowaprzewodniczącego rady.Wybrane problemy prawnew zakresie funkcjonowaniaorganu stanowiącego jednostkisamorządu terytorialnego.Jak podjąć dobrą uchwałę?

16:00 – 16:20

Przerwa kawowa

16:20 – 16:45

Sesja podsumowująca pierwszy dzień Forum Miasteczek Polskich.Rządowy Pakiet dla małych miast – wystąpienie przedstawiciela rządu.

Gala Miasteczek Polskich

19:15 – 23:00

17 września 2021 r.

Dzień 2

SALA PLENARNA
8:45 – 9:15

Rozmowy przy kawie i herbacie

9:15 – 9:30

Wystąpienie organizatora.

9:30 – 10:30

Miasteczka wykorzystujące szanse i przyjaznedla mieszkańców – studia przypadków.

10:30 – 10:50

Przerwa kawowa

Sala plenarna
Sala A
Sala B
10:50 – 12:05
Sala plenarna

PANEL. Rozwój gospodarczy w małych miastach. Struktura przedsiębiorstw. Rynek pracy. Aktywność zawodowa. Instytucje otoczenia biznesu. Programy wsparcia.

Sala A

PANEL. Transport zbiorowy i mobilność. Rozwój kolei i transport autobusowy.

Sala B

PANEL. Środowisko naturalne w aspekcie zmian klimatu. Ciepło miejskie, OZE, termomoderniczacje. Jak pokonać SMOG? Programy rządowe i dobre praktyki liderów światowych.

12:05 – 12:25

Przerwa kawowa

12:25 – 13:40
Sala plenarna

PANEL. Smart growth / slow city/ compact city / green city – ciekawe idee w kontekście realiów miasteczek polskich oraz praktyczne narzędzia techniczne i informatyczne służące zarządzaniu miastem i wyzwalaniu energii społecznej.

Sala A

PANEL. Gospodarka odpadami. Czy może być taniej i efektywniej?

Sala B

PANEL PRZEWODNICZĄCYCH RAD. Sposoby sprawnego prowadzenia obrad: rady, komisji rady, klubu radnych. Narzędzia teleinformatyczne prowadzenia praw organu uchwałodawczego. Jak działać w sytuacjach nietypowych?

13:40 -14:00

Sesja podsumowująca Forum Miasteczek Polskich.

14:00 – 14:45

Obiad

Udział w roli panelistów zapowiedzieli:

Anna KORNECKA

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Andrzej BITTEL

Sekretarz Stanu
Ministerstwo Infrastruktury

Jacek OZDOBA

Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu
i Środowiska

Artur LORKOWSKI

Wiceprezes NFOŚiGW

Cezary KAŹMIERCZAK

Prezes Związku Przedsiębiorców
i Pracodawców

Andrzej GUŁA

Polski Alarm Smogowy

Bartłomiej DRUZIŃSKI

Prezes Krajowego Zasobu
Nieruchomości

dr hab. Jan IZDEBSKI

Profesor KUL

Ole TOFT

Ambasador Królestwa Danii

dr Krystian WASILEWSKI

Dyrektor Departamentu Współpracy
z Samorządem, KPRM

Adam ABRAMOWICZ

Rzecznik Małych i Średnich
Przedsiębiorców

Paweł MIROWSKI

Wiceprezes NFOŚiGW

dr Łukasz ZABOROWSKI

Instytut Sobieskiego, KPRM

Andrzej MACIEJEWSKI

Instytut Sobieskiego

Rejestracja

Kliknij poniżej, pobierz kartę zgłoszenia i odeślij na adres: zgloszenie@forummiasteczek.pl

Kontakt

Sekretariat Forum Miasteczek Polskich
ul. Gazownicza 5 lok. 1
43-300 Bielsko-Biała

tel. + 48 33 355 40 55; + 48 600 26 03 03
kontakt@forummiasteczek.pl
https://forummiasteczek.pl