II Forum Miasteczek Polskich:

 • dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz biznesu,
 • 3 sesje plenarne oraz 16 paneli,
 • ponad 50 ekspertów, prelegentów i uczestników debat, w tym ekspertów biznesowych
  i samorządowych, a także ministrów i posłów,
 • ponad 20 partnerów biznesowych,
 • Gala Miasteczek Polskich.

O Forum

Zachęceni frekwencyjnym i merytorycznym sukcesem I Forum Miasteczek Polskich, a także bardzo pozytywnymi opiniami samorządowców i partnerów biznesowych, przystępujemy do organizacji kolejnego Forum Miasteczek Polskich, które odbędzie się w dniach 21-22 września 2022 r. w Warszawie.

II Forum Miasteczek Polskich – dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz biznesu – przygotowujemy z myślą o wsparciu mniejszych miejscowości w optymalnym rozwoju oraz zachowaniu ich funkcji społeczno–gospodarczych. W ramach Forum przewidujemy trzy sesje plenarne i szesnaście paneli, w których aktywny udział weźmie ponad 50 ekspertów, prelegentów i uczestników debat.

W I Forum Miasteczek Polskich, zorganizowanym w Novotel Warszawa Centrum, uczestniczyło blisko 300 gości. Samorząd reprezentowało 205 osób – głównie burmistrzów i ich zastępców. 23 Partnerów biznesowych miało okazję wypromować swoje produkty i usługi bezpośrednio wśród decydentów.

Miast poniżej 25 tys. mieszkańców mamy w Polsce 763. Żyje w nich ponad 5,9 mln ludzi. Jeśli do tej liczby dodać ludność terenów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich, to daje nam populację ponad 10 mln. Uważamy, że jest to ważna i liczna Wspólnota, która wymaga oddzielnych koncepcji i polityk rozwojowych. Między innymi ich wypracowaniu i przedyskutowaniu służy Forum Miasteczek Polskich.

Organizatorami wydarzenia są Unia Miasteczek Polskich – członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – oraz ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o.

Organizatorzy

Janusz Buzek, MBA

Prezes Zarządu ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o.
Członek wspierający Unii Miasteczek Polskich

Grzegorz Cichy

Prezes Unii Miasteczek Polskich
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowic

Tematyka

 • Polski Ład a budżety samorządów – co wymaga zmiany?
 • Budżety samorządów w 2023 r. – dostępne fundusze i programy wsparcia oraz poziom planowanych subwencji i dotacji.
 • Sposoby zewnętrznego finansowania wydatków bieżących i majątkowych – kredyt, obligacje i in.
 • Gospodarka odpadami.
 • Zarządzanie szkolnictwem.
 • Szkoła przyszłości.
 • Przemysł 4.0, cyfryzacja urzędu i cyberbezpieczeństwo.
 • Smart City – narzędzia informatyczne służące zarządzaniu miastem i jego infrastrukturą oraz wyzwalaniu energii społecznej.
 • Transport zbiorowy i zintegrowane rozwiązania dla komunikacji
  masowej.
 • Transport indywidualny, e-mobilność, strefy płatnego parkowania.
 • Ciepło miejskie i przeciwdziałanie zjawisku SMOGU – technologie oraz narzędzia finansowania inwestycji.
 • OZE i termomodernizacje.
 • Efektywność energetyczna, planowanie i zarządzanie zużyciem energii, w tym oświetleniem publicznym, sterowanie przez JST urządzeniami poboru energii.
 • Obowiązki JST w zakresie ochrony sygnalistów.
 • Budownictwo mieszkaniowe – komunalne i społeczne.
 • Inwestycje w infrastrukturę i budynki użyteczności publicznej.
 • Sport i rekreacja w gminie.
 • Zdrowie publiczne.
 • Demografia małych i średnich miejscowości. Przeciwdziałanie zjawisku depopulacji.
 • Mała architektura.
 • Zieleń miejska i mała retencja.

Patronat honorowy

Michał Cieślak

Minister ds. Samorządu Terytorialnego

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Patronat merytoryczny

Strategiczny partner medialny

Patronat środowiskowy

Oficjalne wydarzenie towarzyszące 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11

Patronat medialny

Partner strategiczny

Partner Złoty

Logotyp Rekord
logo sprint
logo sprint

Partner Srebrny

Logotyp Rekord
Logotyp Rekord
Logotyp Rekord
Edukacja STEAM, inżynieria dla dzieci, druk 3D - Katalyst Engineering
Logotyp Rekord
Logotyp Rekord
Logotyp Rekord
Logotyp Rekord

Partner Logistyczny

Logotyp Rekord

Rejestracja

Karta zgłoszenia

Przedstawiciele JST
oraz spółek komunalnych

Karta zgłoszenia

Przedstawiciele biznesu
oraz NGO

Cennik udziału w Forum znajduje się w powyższych kartach zgłoszenia.

Kontakt

Sekretariat Forum Miasteczek Polskich
ul. Gazownicza 5 lok. 1
43-300 Bielsko-Biała

tel. + 48 33 355 40 55; + 48 600 26 03 03
kontakt@forummiasteczek.pl
https://forummiasteczek.pl