Mieszkanie prawem czy towarem? Skokowy rozwój mieszkalnictwa komunalnego i społecznego

5 paź 2023Informacje prasowe

Mieszkanie nie jest prawem czy towarem, ale przede wszystkim potrzebą, którą mamy wszyscy – mówili uczestnicy panelu „Mieszkanie prawem czy towarem? Skokowy rozwój mieszkalnictwa komunalnego i społecznego”, który odbył się podczas Forum Miasteczek Polskich.

Jak podkreślali uczestnicy, z badań wynika, że w Polsce brakuje ok. 2-3 mln mieszkań. – Zawsze mieszkań o dobrym standardzie, dużych jest za mało. Mogę się zgodzić, że te 2 miliony to prawdziwa liczba – potwierdził Arkadiusz Urban, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości. – Powinniśmy dążyć do tego, żeby budować mieszkania nie tylko samorządowe, ale też deweloperskie. One nigdy nie będą tanie, ale jeśli będziemy bogatym społeczeństwem, to będą po prostu dostępne.

Z kolei Marcin Giełzak, publicysta, współautor podcastu „Dwie Lewe Ręce”, podkreślał, że art. 75 Konstytucji RP mówił, że władze samorządowe prowadzą politykę zaspokajającą potrzeby mieszkaniowe. – W szczególności zapobiegają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego i na ostatnim miejscu ustawodawca dopiero raczył wspomnieć, że prowadzą działania prowadzące do uzyskania godnego mieszkania przez obywatela – tłumaczył. – To jest obowiązek. Ten obowiązek nakłada również Karta Praw Podstawowych UE, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka itd.

– Mieszkanie nie jest tyle prawem czy towarem, co przede wszystkim taką potrzebą, którą mamy wszyscy – mówiła posłanka na Sejm RP Hanna Gill-Piątek. – Obserwujemy, jakie rozwiązania się przyjęły, jakie zostały przetestowane – przyglądamy się dobrym przykładom. Cały czas mamy deficyt pomysłów i programów związanych z zaspokojeniem tych potrzeb dla osób, których nie mogą kupić mieszkań. W tej kadencji wprowadziliśmy szereg rozwiązań mieszkaniowych, ale niektóre z nich zadziałają dopiero w przyszłości.

– Powinniśmy na początku zdiagnozować, gdzie te mieszkania są najbardziej potrzebne – dodał Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. – Powinniśmy uwolnić najmy mieszkań komunalnych. Odpowiedni procent musi zostać zachowany tych najtańszych, ale powinniśmy też móc wynająć za wyższą cenę. Regulacje odgórne po prostu blokują nasze możliwości różnego rodzaju działań.

Katarzyna Przybylska, dyrektorka ds. rzecznictwa z Fundacji Habitat for Humanity Poland, opowiadała o przetestowanych i sprawdzonych rozwiązaniach, które proponuje jej organizacja. – Można stworzyć społeczną agencję najmu, którą może prowadzić np. spółka komunalna – wyjaśniała. – To rozwiazanie pozwala na wykorzystanie pustych lokali, które można wydzierżawić i potem te lokale są wynajmowane osobom, które spełniają kryteria wskazane przez gmine.