Transformacja energetyczna OZE szansą dla JST w procesie pozyskiwania inwestorów

5 paź 2023Informacje prasowe

Jak tłumaczyli uczestnicy panelu, rynek energetyczny w Polsce czekają ogromne zmiany.

– Dziś mamy właściwie uregulowany rynek energii – we wszystkich aspektach energetycznych mamy pełną ingerencję państwa, wszędzie są koncesje – mówił Albert Gryszczuk, prezes zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE. – Tymczasem samorządy z lokalnymi przedsiębiorcami mówią, że teraz będą produkowały same. Czeka nas starcie nowego ze starym, bo każda kWh wyprodukowana i skonsumowana lokalna to kWh, na której nie zarobi obecny operator.

– Widzimy możliwości związane z wodorem, współpracujemy już w tym zakresie z samorządami – mówił Szymon Płoński, dyrektor Biura Transformacji Energetycznej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – Inwestorzy pytają samorządy, ile zielonej energii można dostarczyć. Im więcej będą mieli państwo zielonej energii, tym więcej zastosowań dla niej będzie można znaleźć np. w spółkach komunalnych.

– O ile kilka lat temu inwestorzy uważali zieloną energię jako bonus do oferty, tak w tej chwili jest to już absolutna konieczność – zapewniała Monika Kisiel, menedżer Centrum Inwestycji w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. – Przede wszystkim musimy myśleć perspektywicznie, inwestorzy szukają terenów dobrze przygotowanych.

– Transformacja oparta na OZE może przynieść korzyści dla mieszkańców, inwestorów i dla całego regionu – tłumaczył Paweł Kwiecień, dyrektor ds. rozwoju OZE w firmie Kelfield. – Budowa elektrowni słonecznych zabezpieczy nas energetycznie na przyszłe lata.

Z kolei Gabriel Kobierski, prezes zarządu LafEnergy Sp. z o.o. i przedstawiciel Krajowego Konsorcjum Transformacji Energetycznej opowiadał m.in. o rozwoju źródeł fotowoltaicznych. – Dziś sytuacja jest taka, że warunki przyłączenia do sieci są jak Yeti – tłumaczył. – Wszyscy o nich słyszeli, ale nikt ich nie widział. Od lat zastanawiamy się w jaki sposób rozwijać energetykę rozproszoną tak, aby była ona użyteczna. 

Maciej Górski, Country Head Poland w firmie Photon Energy podkreślał, że samorząd terytorialny powinien wymagać od inwestorów zielonego podejścia. Z produkowanej przez inwestora zielonej energii może korzystać również samorząd. – Traktujmy się jako partnerzy, a nie jako petent i urząd – apelował.