Samorządy a gospodarka wodna. Bezpieczeństwo wodne gmin, jakość, dostępność, inwestycje i oszczędności

9 paź 2023Informacje prasowe

Świadomość tego, że wodę trzeba oszczędzać jest nadal niewielka. Trzeba ją ciągle pogłębiać – mówili uczestnicy panelu „Samorządy a gospodarka wodna. Bezpieczeństwo wodne gmin, jakość, dostępność, inwestycje i oszczędności” – który odbył się podczas Forum Miasteczek Polskich.

Uczestnicy rozmawiali m.in. o wykorzystywaniu wody do codziennych potrzeb. – Musimy sobie uświadomić, że woda jest zasobem, tak samo jak paliwa kopalne czy inne zasoby, z których na co dzień korzystamy – mówił prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, dyrektor Centrum Ecotech-Complex UMCS. – Dystybucja wody jako zasobu ulegnie radykalnej przemianie. Musimy pamiętać, ze słodka woda nie służy nam nie tylko do picia i kąpieli. Największą jej część używamy do produkcji, do przemysłu itp. Istnieją gałęzie przemysłu, które są bardzo wodożerne, np. energetyka. 

Beata Sokołowska, burmistrz Białej Piskiej, przypomniała, jak ważna jest edukacja mieszkańców. –Wiemy doskonale o tym, że w Europie jesteśmy krajem o prawie najwyższym zasobie wody – mówiła. – Jednak w społeczeństwie świadomość tego, że wodę trzeba oszczędzać jest nadal niewielka, należy ją pogłębiać. 

Z kolei dr hab. Gabriela Woźniak z Katedry Geobotaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Śląskiego opowiedziała o ekosystemie wodnym. – Siła natury, siła procesów, które działają na system hydrologiczny, jest ogromna – tłumaczyła. – To, że ludzie wybudowali domy na terenach zalewowych albo skarpach, które są podmywane, to nie są kataklizmy tylko brak rozsądku i respektu dla natury.

Klara Ramm, ekspert Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” podkreśliła, że wodociągi mają bardzo ważne znaczenie. – Jeśli mamy na myśli zmianę klimatu, czy wojnę to wodociągi są infrastrukturą krytyczną – mówiła. – Z jednej strony potrzebujemy dostarczyć odpowiednie ilości wody, z drugiej – znaleźć finansowanie tego sektora. W taki sektor trzeba nieustająco inwestować, żeby mógł spełniać współczesne wyzwania.