Klastry energii na drodze do gospodarki obiegu zamkniętego

10 paź 2023Informacje prasowe

Bardzo dobrze się dzieje, że udział społeczeństwa w transformacji energetycznej zaczyna być widoczny – mówili uczestnicy panelu „Klastry energii na drodze do gospodarki obiegu zamkniętego – modele, aspekty prawne i źródła finansowania” podczas Forum Miasteczek Polskich. 

Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki opowiadał o głównych zmianach w prawie energetycznym i o ustawie o odnawialnych źródłach energii. – Te zmiany wprowadziły bardzo wiele zmian do porządku prawnego – tłumaczył. – Naszym zdaniem dadzą one duży impruls do energetyki rozproszonej, ale też odnawialnych źródeł energii. 

Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego potwierdził, że nowelizacja przyniosła wiele dobrych zmian. – Czy będą one skuteczne? – tłumaczył. – Zapewne to będzie krok milowy do sprawniejszego zarządzania zieloną energią, która powstaje z różnych źródeł. Myślę, że każde wdrożenie nowych projektów wymaga jeszcze usprawnienia. To się okaże w realizacji.

Andrzej Jurkiewicz, prezes spółki eGmina, Infrastruktura, Energetyka opowiadał m.in. o tzw. piaskownicach energetycznych. – Ja marzę o tym, że będziemy mieli taką piaskownicę, gdzie nie będzie taryf – mówił. – Chciałbym wprowadzenia takiej sytuacji, gdzie cele danego klastra będą ustalane przez członków tego klastra. Gdy się połączy wszystkie interesy, zrobi się bilansowanie klastra – dokładając ciepło i inne media, to się okaże, że ta synergia spowoduje bardzo duże oszczędności.

Dr Marcin Kraśniewski, doradca zarządu PGNIG Bioevolution opowiadał o wyzwaniach stojących przed jego firmą. – Obecnie podejmujemy działania, które mają na celu sprostać wskaźnikom, jakie postawiła przed nami Grupa Orlen – opisywał. – Naszym zadaniem jest realizacja inwestycji własnymi siłami. Na klastry spoglądamy w dalszym horyzoncie, jednak na początek nasze inwestycje będą opierały się na naszych działaniach.

Katarzyna Jagiełło z Interdisciplinary Division for Energy Analyses (IDEA) opowiadała o współpracy z samorządami. – Moja jednostka powstała prawie 10 lat temu, żeby policzyć transformację energetyczną i policzyć energię – opisywała. – Uświadomiliśmy sobie, że samorządy są w bardzo trudnej sytuacji. Jednocześnie muszą zarządzać „bieżączką”, a jednocześnie działają w sytuacji, która obiektywnie jest coraz trudniejsza.

– Do tej wielkiej laurki muszę dodać trochę dziegciu – dodał dr inż. Jacek Biskupski, ekspert OZE, KeZo PAN, doradca KENO Group. – Powiedziałbym, że na razie klastry przysnęły, śpią i będą spały. Bardzo dobrze się natomiast dzieje, że udział społeczeństwa w transformacji energetycznej zaczyna być widoczny. Ludzie zaczynają dyskutować o energetyce – zarówno w aspekcie środowiska, jak i własnych kosztów.

Z kolei Maciej Satora, pracownik naukowy instytutu Fraunhofer opowiadał o wdrażaniu dekarbonizacji sektora energetyki w Niemczech. – Inwestor, który zakłada farmę wiatrową czy instalację fotowoltaiczną ma zagwarantowane przyłączenie i stałą opłatę, którą płaci mu dystrybutor sieci – tłumaczył. – Te opłaty przerzucane są oczywiście na odbiorców.