Relacja z
2. Forum Miasteczek Polskich
20-21 września 2022 r.

112 sekund o wydarzeniu

2. Forum Miasteczek Polskich w liczbach:

 • Ponad 250 burmistrzów, wójtów i in. przedstawicieli jednostek samorządu
  terytorialnego.
 • Blisko 450 uczestników.
 • 33 partnerów biznesowych.
 • 3 partnerów strategicznych
 • 8 patronatów merytorycznych.
 • 11 patronatów środowiskowych.
 • 7 partnerów medialnych.
 • 7 ministrów i ponad 12 innych przedstawicieli administracji rządowej.
 • 3 sesje plenarne, 19 paneli tematycznych na 5 salach.
 • około 90 panelistów i ekspertów.
 • 7 gości zagranicznych.

To wynik 2. Forum Miasteczek Polskich. To wszystko stworzone zostało po to, by zadbać o prawie 10 milionową społeczność naszego kraju, bo tyle liczą sobie mieszkańcy małych miasteczek, powiatów i gmin.

Sesje plenarne

Rzeczowo o wyzwaniach małych i średnich miejscowości mówili przedstawiciele Strategicznego Partnera biznesowego i rządu, a także eksperci Patronów merytorycznych. Wskazywali oni możliwości i dawali konkretne rozwiązania przedstawicielom JST.

Dyskusje panelowe

Podczas Forum Miasteczek Polskich eksperci i przedstawiciele partnerów biznesowych poruszali m.in. tematykę:

 • Nowa perspektywa budżetowa UE oraz Krajowy Plan Odbudowy i Rządowy Fundusz Polski Ład – cele, zakres i formy wsparcia inwestycji samorządowych oraz o czym pamiętać, aby efektywnie wykorzystać środki unijne.
 • Cyfrowy urząd – efektywne narzędzia informatyczne oraz źródła ich finansowania.
 • Gospodarka odpadami. Czy może być taniej i efektywniej?
 • Transport zbiorowy i mobilność.
 • Szkoła przyszłości po Covid 19 – zarządzanie szkolnictwem, wsparcie uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Środowisko naturalne w aspekcie zmian klimatu. Ciepło miejskie, OZE, termomodernizacje. Jak pokonać SMOG? Programy rządowe i dobre praktyki liderów światowych.
 • Rozwój gospodarczy w małych miastach. Struktura przedsiębiorstw. Rynek pracy. Aktywność zawodowa. Instytucje otoczenia biznesu. Programy wsparcia.
 • Podatki i opłaty lokalne – czy konieczne są zmiany systemowe?

BIZNES dla SAMORZĄDU

Ponad 25 stoisk na dwóch strefach EXPO oraz setki rozmów przedstawicieli biznesu z
samorządowcami. Dzięki Forum samorządy mogły bezpośrednio spotkać się z biznesem, który miał do zaoferowania wiele rozwiązań przygotowanych specjalnie dla małych miast, gmin i powiatów. Samorządy mogły sprawdzić produkty na stoiskach, zapytać się o możliwość zastosowania w ich konkretnej gminie, biorąc pod uwagę jej warunki gospodarcze i społeczne.

Rozmowy w foyer

Kuluary Forum Miasteczek Polskich okazały się znakomitą przestrzenią dla wymiana opinii i
doświadczeń oraz rozmów biznesowych. Najlepszym sposobem zdobywania wiedzy jest wymiana myśli i doświadczeń pomiędzy ludźmi, dla których dobro gminy, miasta, powiatu jest sprawą priorytetową.

Wywiady z gośćmi

Podczas Forum Miasteczek Polskich zarejestrowaliśmy wywiady m.in. z Partnerem biznesowym, ministrem Pawłem Lewandowskim oraz kilkoma samorządowcami. Zapraszamy do oglądania tych rozmów na naszym kanale.

Gala Miasteczek Polskich

Wyśmienita atmosfera, dobra zabawa i klimatyczny występ Karoliny Leszko.

I oczywiście nagrody i wyróżnienia dla gmin, powiatów i wsi, dla tych JST zdobyły największą punktację w pozyskaniu dotacji polskich i zagranicznych.

Reportaż

Partnerzy 2. Forum Miasteczek Polskich

Kontakt

Sekretariat Forum Miasteczek Polskich
ul. Gazownicza 5 lok. 1
43-300 Bielsko-Biała

tel. + 48 33 355 40 55; + 48 600 26 03 03
kontakt@forummiasteczek.pl
https://forummiasteczek.pl