Relacja z
I Forum Miasteczek Polskich
16-17 września 2021 r.

I Forum Miasteczek Polskich w liczbach:

 • 205 burmistrzów, wójtów i in. przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
 • 23 partnerów biznesowych.
 • 5 patronatów merytorycznych.
 • 3 ministrów i ponad 5 innych przedstawicieli administracji rządowej.
 • 3 sesje plenarne, 12 paneli.
 • ponad 50 panelistów i ekspertów

Relacje filmowe

KLIP

REPORTAŻ

Sesje plenarne

Rzeczowo o wyzwaniach małych i średnich miejscowości mówili przedstawiciele Strategicznego Partnera biznesowego i rządu, a także eksperci Patronów merytorycznych.

Dyskusje panelowe

Podczas Forum Miasteczek Polskich eksperci i przedstawiciele partnerów biznesowych poruszali m.in. tematykę:

 • Nowa perspektywa budżetowa UE oraz Krajowy Plan Odbudowy i Rządowy Fundusz Polski Ład – cele, zakres i formy wsparcia inwestycji samorządowych oraz o czym pamiętać, aby efektywnie wykorzystać środki unijne.
 • Cyfrowy urząd – efektywne narzędzia informatyczne oraz źródła ich finansowania.
 • Gospodarka odpadami. Czy może być taniej i efektywniej?
 • Transport zbiorowy i mobilność.
 • Środowisko naturalne w aspekcie zmian klimatu. Ciepło miejskie, OZE, termomodernizacje. Jak pokonać SMOG? Programy rządowe i dobre praktyki liderów światowych.
 • Rozwój gospodarczy w małych miastach. Struktura przedsiębiorstw. Rynek pracy. Aktywność zawodowa. Instytucje otoczenia biznesu. Programy wsparcia.

Strefa EXPO

Ponad 15 stoisk oraz setki rozmów przedstawicieli biznesu z samorządowcami.

Rozmowy w foyer

Kuluary Forum Miasteczek Polskich okazały się znakomitą przestrzenią dla wymiana opinii i doświadczeń oraz rozmów biznesowych.

Wywiady z gośćmi

Podczas Forum Miasteczek Polskich zarejestrowaliśmy wywiady m.in. z Partnerem biznesowym, ministrem Waldemarem Budą oraz kilkoma samorządowcami. Zapraszamy do oglądania tych rozmów na naszym kanale.

Gala Miasteczek Polskich

Wyśmienita atmosfera, dobra zabawa i niezapomniany występ maestro Marcina Wyrostka

Partnerzy I Forum Miasteczek Polskich

Kontakt

Sekretariat Forum Miasteczek Polskich
ul. Gazownicza 5 lok. 1
43-300 Bielsko-Biała

tel. + 48 33 355 40 55; + 48 600 26 03 03
kontakt@forummiasteczek.pl
https://forummiasteczek.pl