Kontakt

Sekretariat Forum Miasteczek Polskich
ul. Gazownicza 5 lok. 1
43-300 Bielsko-Biała

tel. + 48 33 355 40 55; + 48 600 26 03 03
kontakt@forummiasteczek.pl
https://forummiasteczek.pl

Organizatorem  Forum jest:

ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o.
ul. Gazownicza 5 lok. 1
43-300 Bielsko-Biała

 

NIP: 5472219085, REGON: 386193014, KRS: 0000843671
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 5 000 zł, kapitał wniesiony: 5 000 zł