Relacja z 3. Forum Miasteczek Polskich
20-21 września 2023 r.

71 sekund o wydarzeniu

Ponad pół tysiąca gości, w tym blisko 300 samorządowców, eksperci, naukowcy, biznesmeni oraz przedstawiciele strony rządowej wzięło udział w 3. Forum Miasteczek Polskich. W trakcie dwudniowego wydarzenia przeprowadzono ponad 20 paneli tematycznych, trzy sesje plenarne oraz eksperckie wykłady. Ukoronowaniem pierwszego dnia konferencji była Gala Miasteczek Polskich, podczas której wyróżniono 21 gmin w rankingu Lider w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

Sesje plenarne

Podczas swoich wystąpień przedstawiciele Strategicznych Partnerów biznesowych, rządu, a także eksperci Patronów merytorycznych omawiali wyzwania, jakie stoją przed małymi i średnimi miejscowościami, przedstawiając konkretne rozwiązania i wskazując przedstawicielom JST możliwości prawne, technologiczne i finansowe.

Dyskusje panelowe

Uczestnicy Forum Miasteczek Polskich wymieniają się doświadczeniami i dobrymi praktykami, a także mają okazję wziąć udział w panelach, których tematyka skrupulatnie dobierana jest pod kątem wydarzeń dominujących w debacie publicznej. Dbają o to przedstawiciele Rady Programowej, w skład której weszli przedstawiciele strony samorządowej, rządu, biznesu oraz trzeciego sektora. W agendzie wydarzenia, jak co roku, pojawiły się kwestie związane z finansami jednostek samorządu terytorialnego. Dużą uwagę poświęcono trwającej transformacji energetycznej. W tym zakresie odbyły się panele z udziałem ekspertów związane m.in. z inwestycjami w odnawialne źródła energii, bilansowaniem energetycznym na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie racjonalizacji kosztów energii i poprawy efektywności energetycznej gmin i miasteczek. Naturalną konsekwencją niedawnej nowelizacji Prawa energetycznego i podpisania ustawy o OZE, stały się tematy związane z działalnością klastrów oraz spółdzielni energetycznych, a co za tym idzie całego spektrum energetyki rozproszonej. Zorganizowany został także panel poświęcony nowemu rozdaniu funduszy europejskich, w trakcie którego dane związane z pierwszymi naborami środków przedstawił przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Odbyły się debaty na temat koniecznych zmian legislacyjnych związanych z finansowaniem samorządów czy planowaniem przestrzennym. W związku ze zbliżającymi się ograniczeniami w zakresie spalinowego transportu publicznego, przedstawiciele strony rządowej oraz biznesu wyjaśniali z jakimi wyzwaniami do 2030 roku będą musieli zmierzyć się samorządowcy.

BIZNES dla SAMORZĄDU

Ponad 30 stoisk w dwóch strefach EXPO oraz setki rozmów przedstawicieli biznesu z samorządowcami. Dzięki Forum samorządy miały możliwość bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami, którzy prezentowali rozwiązania dla małych i średnich miejscowości, a także powiatów. Przedstawiciele JST mogli poznać produkty i usługi wystawców, a także zapytać o możliwość ich zastosowania w konkretnych gminach, biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, technologiczne i społeczne.

Gala Miasteczek Polskich

Ważne, by móc świętować swoje sukcesy i spędzić wyjątkowy czas w gronie życzliwych sobie ludzi – samorządowców z całej Polski.

Podczas Gali uhonorowano gminy, które na unikalnie wysokim poziomie pozyskują fundusze zewnętrzne. Wieczór uświetnił występ znakomitych wokalistów – Natalii Szczypuły i Michała Kaczmarka.

3. Forum Miasteczek Polskich
w liczbach:

  • Ponad 280 burmistrzów, wójtów i in. przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
  • 45 partnerów biznesowych.
  • 12 patronatów merytorycznych.
  • 6 ministrów i ponad 12 innych przedstawicieli administracji rządowej.
  • 3 sesje plenarne, 22 panele.
  • blisko 150 panelistów i ekspertów.

Reportaż

Partnerzy
3. Forum Miasteczek Polskich:

Rada Programowa

Sebastian Skuza

Sebastian Skuza

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Rafał Gawin

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

 

Logotyp Rekord

Mirosław Legutko

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Magdalena Flis

Dyrektor Kancelarii Marszałka, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Logotyp Rekord

dr Wojciech Jarczewski

Dyrektor, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Artur Warzocha

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, Tauron Polska Energia S.A.

Albert Gryszczuk

Prezes Zarządu, Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE

Logotyp Rekord

Krzysztof Burda

Prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności

prof. dr hab. Przemysław Śleszyński

Zakład Geografii Miast i Ludności, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii, Polska Akademia Nauk

Karol Rabenda

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Anna Kornecka

Dyrektor Instytutu Stowarzyszenie Program Czysta Polska

Sławomir Cieślik

Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Krzysztof J. Stawnicki

Redaktor Naczelny „OZEON”

Zdzisław Antoń

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, Starosta Lubelski

Grzegorz Jakuć

Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Wójt Gminy Turośń Kościelna

Jacek Kostka

Burmistrz Górowa Iławeckiego, Prezes Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”

Bartosz Mysiorski

Prezes Zarządu, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Uczestnicy

W Forum wzięli udział m.in.:

Sebastian Skuza

Beata Sokołowska

Burmistrz Białej Piskiej

Michał Pasieczny

Burmistrz Rumii

Sebastian Skuza

Dorota Pawnuk

Burmistrz Strzelina

Agnieszka Skubis-Rafalska

Wójt Werbkowic

Sebastian Skuza

Ryszard Sylka

Burmistrz Bytowa

Danuta Smaga

Starosta Puławski

Sebastian Skuza

Anna Zawadzka

Skarbnik Wołowa

Piotr Kołodziejczyk

Starosta Myszkowski

Sebastian Skuza

Jacek Wiśniowski

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
 

Robert Szwed

Przewodniczący RM Rejowiec Fabryczny

Kontakt

Sekretariat Forum Miasteczek Polskich
ul. Gazownicza 5 lok. 1
43-300 Bielsko-Biała

tel. + 48 33 355 40 55; + 48 600 26 03 03
kontakt@forummiasteczek.pl
https://forummiasteczek.pl